สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ระดับปริญญาตรี