สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขั้นตอนการสมัครเรียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน์

 1. ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและการรับสมัคร
 2. สมัครออนไลน์ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp 
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ผ่านทางธนาคาร
 4. ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร
 5. พิมพ์หลักฐานการสมัคร เพื่อนำส่งวันสอบสัมภาษณ์

  –  ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์จากระบบรับสมัครนักศึกษา)
  –  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  –  สำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ

 6. เข้ามาสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. / 13.00 น. – 16.00 น.
 • สมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
 • งานทะเบียนและวัดผล 02-280-0551 ต่อ 3296