สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
CDTI 00247 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ติดต่อ ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา

  • งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา
  • งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา
  • งานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา

ที่อยู่ : ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 615 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์: 02-121-3700 ต่อ 1231
Facebook: CDTI Student Activities
E-mail: sta@cdti.ac.th