ฟิตเนส

CDTI fitness 00004 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

กฏระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)
1.  ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสมกับการออกกำลังกาย
2. ต้องสวมใส่รองเท้ากีฬาทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
3. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องออกกำลังกาย
4. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องออกกำลังกาย
5. กรุณาอย่าเสียงดังรบกวนผู้อื่น และห้ามทำดัมเบลตกหล่น
6. ห้ามถอดเสื้อผ้าและรองเท้าขณะออกกำลังกาย
7. ห้ามเสพสารเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์ในห้องออกกำลังกาย
8. ต้องเช็ดเหงื่อที่เปื้อนเครื่องออกกำลังกายทุกครั้งหลังเล่นเสร็จ
9. กรุณาเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จ

ที่ตั้ง : อาคาร 615 ชั้น 1 ห้อง 15107 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 18:00 น.
โทรศัพท์: 02-280-0551 ต่อ 3287