สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิจัยและวิรัชกิจ

เกี่ยวกับเรา

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล..


ภาระหน้าที่

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล..

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
สุจินต์ อภัยพิมพ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นพรัตน์ รังสิยาภรณ์รัตน์
นักวิเทศสัมพันธ์
รตยา สารพร
นักบริหารงานวิจัย