สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)

สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ
International Food Chef

ปัจจุบันวัฒนธรรมด้านอาหาร ได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาหารแต่ละชนชาตินั้นมีความแตกต่างกัน ในส่วนของวัตถุดิบ วิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งศิลปะในการตกแต่งอาหารที่หลากหลายและทันสมัย ทำให้การประกอบอาหารนานาชาติเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

จุดเด่นของสาขา

เป็นการเรียนรู้และสร้างสรรค์วัตถุดิบในการทำอาหาร จากบริษัทนำเข้าวัตถุดิบชั้นนำจากต่างประเทศ เรียนกับอาจารย์ผู้สอนจากเจ้าของต้นตำรับ เชฟมืออาชีพ ได้เรียนรู้การจัดการวัตถุดิบของอาหาร จากผู้เชี่ยวชาญในการประกอบอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกฝนทักษะ เทคนิคการประกอบอาหาร จากเชฟมิชลินสตาร์ มีการฝึกประสบการณ์ จากโรงแรมชั้นนำของประเทศ และยังเป็นการเรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • ระดับ ปวส. รับนักเรียนที่เรียนจบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

โครงสร้างหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

สาขานี้เรียนอะไร

เรียนรู้การใช้วัตถุดิบมาประกอบอาหารประเภทต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการนำเสนอผลงาน การจัดการครัวและอุปกรณ์งานครัว การเรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา

จบแล้วมีงานทำ

เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรของรัฐในหลายด้าน เช่น

  • บุคลากรประจำโรงเรียนสอนทำอาหาร (ผู้สาธิตการประกอบอาหาร)
  • เจ้าของธุรกิจโรงแรม หรือร้านอาหาร
  • เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร
  • ที่ปรึกษาด้านอาหาร และออกแบบอาหาร
  • สามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้