สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
CDTI Library 00007 scaled สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีพื้นที่นั่งสบาย บรรยากาศอบอุ่น แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อาทิเช่น โซนคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมกลุ่มย่อย (Study Room) สามารถใช้งานได้หลากหลาย โซนวารสาร/นิตยสาร โซนจัดนิทรรศการ โซนหนังสือตำรับอาหารไทย และอาหารนานาชาติที่รวบรวมไว้มากที่สุด และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ที่ตั้ง: อาคาร 604 ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
โทรศัพท์: 02 280 0551 ต่อ 3280, 3282
Facebook ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา