สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
CDIT Librarycdv 00002 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ห้องสมุดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

“ห้องสมุดมิติใหม่” โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้เปิดให้บริการในรูปแบบใหม่ ด้วยการสร้างบรรยากาศแบบสบาย ๆ สวยงามน่าเข้าใช้ การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการยุคใหม่ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดการระบบการบริหารงานและการบริการในเชิงรุก เพื่อให้คนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น อาทิ ระบบสืบค้นหนังสือ การยืม – คืนหนังสือ ระบบสื่อดิจิทัลออนไลน์ การบริการห้องประชุมย่อย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่กระตุ้นต่อการเรียนรู้

ที่ตั้ง: อาคาร 611 ชั้น 2 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30 น.
โทรศัพท์: 02 280 0551 ต่อ 3053
Facebook ห้องสมุดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ