สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
B604 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล

ระดับปริญญาตรี

  • อาคาร 604 ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • โทรศัพท์: 02-280-0551 ต่อ 3296, 3297

ระดับ ปวช. และ ปวส.

  • อาคาร 611 ชั้น 2 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
  • โทรศัพท์: 02-280-0551 ต่อ 3200, 3291

ที่อยู่ : งานทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Facebook: @reg.cdti
Line: @reg.cdti
E-mail: rc@cdti.ac.th