หอพักนักเรียน / นักศึกษา

353268.2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

หอพักนักเรียน นักศึกษา

สำหรับนักเรียน นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด)

หอพักอยู่กลางเมือง ที่ตั้ง ถนน ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 28 หรือ ซอยกรุงเทพ นนทบุรี 13 อยู่ใกล้สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ มีอนุสาสก (พี่เลี้ยง) คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายอติวันทร์ ดุริยานนท์ (หัวหน้างานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา) โทร: 02-121-3700 ต่อ 1231 หรือ 09-1004-0118
นางสาวจุฑานุช พรหมบุญ (ผู้จัดการหอพัก) โทร: 09-5158-1729

ข่าวประชาสัมพันธ์