กิจกรรมสโมสรนักเรียน / นักศึกษา

CDTI business 00019 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมสโมสรนักเรียน / นักศึกษา

เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน / นักศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานในการทำกิจกรรมระหว่างนักเรียน /นักศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปี 2566