สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย (ปวส.)

สาขางานเชฟอาหารไทย
Thai Food Chef

ได้เรียนรู้ตำรับอาหารไทยจากผู้เชี่ยวชาญในห้องเครื่องพระตำหนักสวนจิตรลดาและราชสกุลต่างๆ พร้อมทั้งฝึกงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงด้านอาหารไทย และมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

จุดเด่นของสาขา

ได้เรียนรู้ตำรับอาหารไทยจากผู้เชี่ยวชาญในห้องเครื่องพระตำหนักสวนจิตรลดาและราชสกุลต่างๆ พร้อมทั้งฝึกงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงด้านอาหารไทย และมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • ระดับ ปวส. รับนักเรียนที่เรียนจบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

โครงสร้างหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

สาขานี้เรียนอะไร

 • การประกอบอาหารไทย
 • ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร
 • การประกอบอาหารไทยประจำภาค
 • การทำขนมไทยในวรรณคดี
 • การนำเสนอเพื่องานอาหาร
 • การประกอบอาหารไทยโบราณ
 • การจัดการธุรกิจอาหารไทย
 • ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารไทย
 • การประกอบอาหารเชฟมืออาชีพ
 • ธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารไทย

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรของรัฐในหลายด้าน เช่น

 • เชฟอาหารไทยในโรงแรม หรือร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เจ้าของธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ครูสอนทำอาหารมืออาชีพ
 • ที่ปรึกษาด้านอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้