สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รายการ Good Day วันสุข พาชมร้านปรุงสารพัด พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รายการ Good Day วันสุข พาชมร้านปรุงสารพัด พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคุณนันทิยา อินทรลิบ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวานันท์ จำกัด ในโปรเจค Bangkok Chef Charity พร้อมชิมคานาเป้ และอาหารเมนูพิเศษ จากเชฟพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ

รับชมได้แล้วที่ https://www.youtube.com/watch?v=D2ynKH8oZfE

www.cdti.ac.th สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รายการ Good Day วันสุข พาชมร้านปรุงสารพัด พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี