สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดอบรมเรื่อง “การเขียนโปรแกรม PLC ขั้นสูง เพื่อประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกโดยสถานประกอบการ บริษัทมิตซูบิชิ จำกัด”

ระดับปริญญาตรี