สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์ที่ 11 และกัณฑ์ที่ 12 กรณีที่คณะ สำนัก หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียด


เพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร

นางสาวพนิดา พิศงาม โทร 0-2280-0551 ต่อ 3230

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี