สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมงาน Internship Open House 2024 ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงแรมและข้อมูลการฝึกงานของโรงแรมโรงแรมสยามแคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งรับทราบนโยบายการฝึกงานของสถาบันการศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูล ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และการทำงานในอนาคตได้ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพราบรื่นในการประสานงานการฝึกของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี งานเปิดบ้าน ฯ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสโรชา โรงแรมสยามแคมปินสกี้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th cdti internship open house 2024 1719571600061 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
CDTI ร่วมงาน Internship Open House 2024 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี