สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยในพื้นที่นิทรรศการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ นิทรรศการพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งทรงธรรม และนิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต ซึ่งนำเสนอรายละเอียดและขั้นตอนการจัดสร้างพระเมรุมาศโดยละเอียด ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ปภาภรณ์/ข่าว
24/11/60gal ff4fJ1f0Qc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AY6gRMiEl9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gYsfuM6iq9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nn0ZyRieQc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yLi10MN75e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HNvvYOHWz3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NJYvkQOE22 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RrWTdQj3eD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0i8T3GG7Lv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3SrDfcpGaS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal THYVMs7m3C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2WIlYJ8LRd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5VN9ZXGJQ0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rkSVCa1Tda สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal di1y3etVi6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal haetbAZ8aI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8yXjibIRJa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rPkLcUR3Ck สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cCEkiRXtqY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal knazQm9Quk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QzsS7v7Arp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W6MMmTSOqF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b2uau6K7Kf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OVfWIWTRtJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wg6awvmm9u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QO4Q0z3puK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ScebGQphnO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OoRqT6UbF2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal coDHUCvCy5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oBO4nMsaYR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6LGLaBojrF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z8DfpbQD8v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X5uEc3cGMA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rp8NGX9wPV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r8TLyM34Pu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GqiUCYL1g8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cYlgOmQSLk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HHFLXoNcpE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pZCvfthy7C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AQMjXiJ8Ag สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7TGTG2MyRc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XXZtXZhPXz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LDsIWKUFCE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IYbaRjGYU7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal meObibXLmV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S6znLMqXsc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XyadvS9oKC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zGYsBACDuQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ycEybcqurg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k1Z7lXp45Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C01LTqPokw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OuQf76swMC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OCjpTiw2q1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6LBgY698vU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z27FcDby0k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CajuBdAwog สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GVcb5HhQO2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fG9So4uUG3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kFwZZORXhi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WcFoUC9PhL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี