สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบทุนการศึกษา

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบทุนการศึกษาจากผู้แทนมูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบให้กับนักศึกษาวิทยาลัยฯ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 24/11/60gal hQBij08qWg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QsqPMLT5hB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VN6MsAC00S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g95WaCM3V0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zXREuPypft สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jUAo9RNohB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q7G0wPSje9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gf4wYUVpVS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8Kc6bd0kIJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i6WIVItPOL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cRNjEgUggU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uiYq0T9uJX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qTQJPor1Xq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี