สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเบญจมบพิธดุสิตวนารามราชวรมหาวิหาร) โดยร่วมทำบุญได้ที่ชั้น 1 อาคาร อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

www.cdti.ac.th 407827 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี