สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ และ วันศุกร์

เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 16.45 – 18.00 น. ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th body weigth สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ และ วันศุกร์ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี