สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและนักเรียนร่วมเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โครงการ รอบรู้อาเซียน: วัฒนธรรมร่วมอาหารหมักดอง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ รอบรู้อาเซียน: วัฒนธรรมร่วมอาหารหมักดอง วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 – 16.30 น. ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

www.cdti.ac.th 67 01 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและนักเรียนร่วมเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โครงการ รอบรู้อาเซียน: วัฒนธรรมร่วมอาหารหมักดอง 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี