สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.3 ให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) โดยมีตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

ปภาภรณ์/ข่าว
24/11/60

ระดับปริญญาตรี