สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมค่ายภาษา “เบญจาภาษาศิลป์” ปีการศึกษา 2566

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมค่ายภาษา “เบญจาภาษาศิลป์” ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน จัดกิจกรรมโดย แผนกวิชาสามัญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียน ระดับ ปวช.2 ทุกสาขาวิชา ได้เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมรวมถึงการใช้ภาษาต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album 20 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
กิจกรรมค่ายภาษา "เบญจาภาษาศิลป์" ปีการศึกษา 2566 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี