สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 30 (5/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานหอพักนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 2636 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี