สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนและสังคม จังหวัดบึงกาฬ

อาจารย์ ดร.อรอุมา นาทสีทา อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ และอาจารย์ ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อช่วยชุมชนพัฒนากระเป๋าจักสานจากคล้าเข้าสู่ตลาด “ไทยเด็ด” หนึ่งในโครงการบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด และร่วมพัฒนาสูตรน้ำพริกแจ่วปลาร้า น้ำพริกกากหมูทรงเครื่อง และน้ำพริกหนังไก่กรอบ ตามอัตลักษณ์ชุมชน พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี