สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ปฐมนิเทศและค่ายกระชับมิตรจิตรลดาวิชาชีพ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีและเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศและค่ายกระชับมิตรจิตรลดาวิชาชีพ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2567 จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในการนี้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม ในช่วงเช้าพิธีมอบตัว เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรู้ ความเป็นจิตรลดา ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม โดยท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ และผู้ปกครอง กล่าวถึงตอนหนึ่งว่า “ เมื่อผู้ปกครองไว้วางใจมอบสิ่งที่รักที่สุดให้กับทางสถาบัน ฯ ดูแล ทางสถาบัน ฯ จะดูแล ปรับ เปลี่ยนแปลง ให้ประสบความสำเร็จทวีคูณ เพิ่มขึ้นกลับไป หลาย หลายเท่า ตลอดการศึกษาของลูกผู้ปกครอง ” สร้างความยินดี และความเชื่อมั่นเป็นอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. ในส่วนผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังการแนะนำการเรียนการสอนที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605ในส่วนนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายกระชับมิตร กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรม “รู้จักภาษาสายอาชีพ” ณ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และอีกกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นจิตรลดา ในการมีจิตอาสาและเสียสละต่อผู้อื่นในสังคม โดยทีมงานตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้คัดเลือกช่อดอกไม้และพวงมาลัยของนักเรียนในพิธีมอบตัว ที่สวยงามส่วนหนึ่งไปมอบให้กำลังกับผู้ป่วยที่ ณ หอผู้ป่วย อายุรกรรม 18/1 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร สร้างความสุข และกำลังใจให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร


ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี