สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนและสังคม จังหวัดสิงห์บุรี

รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผศ.ศวุฒ บุศยอังกูร ผู้เชียวชาญด้านไฟฟ้า ร่วมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบกราวด์ให้เป็นมาตรฐาน จัดทำรางปลั๊ก สายเครือข่ายให้รองรับความเร็วสูงขึ้น พร้อมจัดระบบเครือข่ายไร้สายให้มีความครอบคลุมและพร้อมใช้งาน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์จริงด้านการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ การทดสอบหน้างาน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและคณาจารย์ เป็นกระบวนการเรียนที่สร้างเสริมประสบการณ์และทำให้นักศึกษามีความคิดรอบคอบรอบรู้ยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 7 -10 พฤษภาคม 2567

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี