สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนราชวินิต

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร และหน่วยแนะแนวโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิต ในกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ม.5 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2567” เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี