สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI พิธีปิดค่ายกระชับมิตรจิตรลดาวิชาชีพ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานปิดกิจกรรม และมอบรางวัลดาว – เดือน ประจำค่ายกระชับมิตรจิตรลดาวิชาชีพ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567 จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ในช่วงเช้ากิจกรรม ” อวท.ฯ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรู้ การทำงานเป็นทีม องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาของเรา อนาคต และกิจกรรมค่ายกระชับมิตร เกมส์กิจกรรมละลายพฤติกรรม และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. นักเรียนร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความรู้ ความเป็นจิตรลดา “กิจกรรม มารยาทและการสมาคม” ได้แก่ ฐานมารยาทการแสดงความเคารพ ฐานมารยาทการพูด และฐานมารยาทการรับประทานอาหาร เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นจิตรลดา ของพวกเรา กิจกรรม ฯ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี