สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บุคลากรครู โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างลายเซ็นและตรายางดิจิทัล

จัดฝึกอบรม ในหัวข้อ เรื่อง “หลักสูตรการสร้างลายเซ็นและตรายางดิจิทัล ” ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างลายเซ็นและตรายางดิจิทัลใช้ในหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติแนวทางการใช้งานอันเป็นประโยชน์อย่างมาก และตอบข้อ ซักถาม สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีครูเข้าร่วมการอบรม ในรอบเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวนครู 40 คน ในรอบบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. จำนวน 38 คน จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2567 ณ ห้องเรียน 4302 ชั้น 3 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี