สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บุคลากร CDTI เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างลายเซ็นและตรายางดิจิทัล

ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานฝ่ายจัดอบรม ในหัวข้อ เรื่อง “หลักสูตรการสร้างลายเซ็นและตรายางดิจิทัล” ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างลายเซ็นและตรายางดิจิทัลใช้ในหน่วยงานตนเองที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปประเด็นสำคัญ อาทิ การสร้างลายเซ็นและการจัดทำตรายางดิจิทัลข้อมูล เป็นต้น มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติแนวทางการใช้งานอันเป็นประโยชน์อย่างมาก และตอบข้อ ซักถาม สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่ง การอบรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเรียน 4303 ชั้น 3 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี