สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบต้นไม้โครงการอาคารเขียว

นายกมล มาตยภูธร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ รับมอบต้นมะเขือเทศ ต้นเตยหอม และวอเตอร์เครส จากนายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และนายวิศรุต สันม่าแอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพืชผักกลุ่มวิชาการพร้อมคณะทำงานกรมวิชาการเกษตร เพื่อสนับสนุนโครงการอาคารเขียว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 381594 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับมอบต้นไม้โครงการอาคารเขียว 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี