สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จัดค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงานและโครงการตลอดปีการศึกษา 2567 ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะ และประธานชมรม กิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน จ.ชลบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี