สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ร่วมงาน “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำนักศึกษา นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ซึ่งเป็นการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน โอกาสนี้ชมรมนาฏศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ร่วมแสดงในชุด “เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี