สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

www.cdti.ac.th . . 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อ่านรายละเอียดหรือสมัครเรียนได้ที่ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามเพิ่มเติมทาง Line ID: @reg.cdti หรือโทรศัพท์ 0-2280-0551 ต่อ 3295-7

ระดับปริญญาตรี