สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม

ถือเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยจะได้ระลึกถึงการกำเนิดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

www.cdti.ac.th a1bb757e 68af 4d1b 9f12 65b40e360b60 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี