สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการสืบสานเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารไทย-อาหารนานาชาติ ในหัวข้อ “อาหารเป็นยา”

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการสืบสานเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารไทย-อาหารนานาชาติ ในหัวข้อ “อาหารเป็นยา” โดย อาจารย์แววตา เอกชาวนา นักโภชนาการบำบัดและผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ (5405) ชั้น 4 อาคาร 605

www.cdti.ac.th สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการสืบสานเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารไทย-อาหารนานาชาติ ในหัวข้อ "อาหารเป็นยา" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี