สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย

ขอแสดงความยินดีกับนายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสคว้ารางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา การประกวดเดี่ยวจะเข้ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระการจัดงาน “บูชาครูผู้เป็นที่รักและยินดี 100 ปี ครูระตี วิเศษสุรการ”จัดโดยชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิษย์คุณครูระตี วิเศษสุรการ

www.cdti.ac.th 1 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ยินดี นศ
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี