สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2566
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ
เวลา 08.00 น.

www.cdti.ac.th .9 66 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี