สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี

www.cdti.ac.th 418025 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นายวินชยุตม์ คชภักดี นายกสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประธานพิธีจัดทำบุญเลี้ยงพระประจำปี และทำบังสุกุลให้กับคุณครูท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ในการนี้ นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตัวแทนสถาบัน ฯ พร้อมคณะครู และบุคลากรสถาบัน ฯ ตลอดจนตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนจิตรลดา คณะกรรมการสมาคม และนักเรียนเก่าจิตรลดา เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี และทำบังสุกุลให้กับคุณครูท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ห้องประชุม 633 ชั้น 2 อาคารศูนย์ออกกำลังกายข้าราชบริพาร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EluCQK8S9d5IlzUcW_u__0oBMU2S1g8Xo432nwaPOe9yfw?e=dZrucQ

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี