สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี CDTI คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทวิกีฬา เมืองไตรแอทลอน 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายนฤมิต ฤทธิกุล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทวิกีฬา รายการเมืองไตรแอทลอน (MUANGTHAI TRIATHLON 2024) ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นน้ำหนัก 60 – 65 กิโลกรัม ประเภทการแข่งขันรายการทวิกีฬา (วิ่ง 5 กิโลเมตร/ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร/วิ่ง 5 กิโลเมตร) ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี