สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บันทึกเทปเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี