สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ให้การอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน และการเขียนอีเมล แก่คณะครูจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ ห้อง 4203 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าว 28/08/60gal DRCtAFrD7F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cCwlVH7vEh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SBOv4obw2i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bMpH8lofR3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kQfYn9T9AN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sLr6637zzh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YuahOFFcgD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ilQI2Y3reV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SoijuonBYW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FpuN3QzNUa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vLsYNNuGHN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zCr1AeO5Vw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4EDkC0tva3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี