สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เส้นเล่าเรื่อง

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานนิทรรศการพิพิธอาเซียน “เส้นเล่าเรื่อง” พร้อมร่วมกิจกรรม work shop ทำครัวสาธิต และร่วมจำหน่ายอาหารจากฝีมือนักศึกษา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ปภาภรณ์/ข่าว 01/09/60gal LYTEsedz9X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ydd0XnQzmZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hUZuUWRLwd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HJsJ9QBY8T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal caMtrBnSvt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DM2qoRPihk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sFTtly7UJR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L7mKCTw6p0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TW2FpthNmM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GHyLudMCSs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wj4BDhA6zp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jT1FEDzbKY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qOhhOTqU5F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vwFwLYYIQT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pgQ0C95beN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี