สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมในช่วงเช้า ท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ได้ผูกข้อไม้ข้อมือ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และร่วมพบผู้ปกครองเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการศึกษา และกิจกรรมในช่วงบ่ายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศย่อยประจำคณะ

ปภาภรณ/ข่าวgal 5YvgDoBKWY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5OzF4dqwzY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YDqBG9BsLl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 84qcXRQrau สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ONZMsdh7OI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wYD3JZMBJF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal moNTLNo5la สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XiyFMIYcVg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal minac8XAei สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l3S0cbHMy3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3V6h6kds9B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L7v2uKSCiM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mN4SrDujDB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FHkNXXyiui สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KCebdVlPo6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oDAYarF1vO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TchneP7yTC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pFwKlISKTc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mbh80HRFZ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7A87nBlEJ9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fvnCGzLEaZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XV6sYBcRdv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eoKKFo8g84 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3kYEeuFArW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rLATv0mWhv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qyAwQGR480 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aS6B54tWvE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oBQlr5U3VU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal awHjD4UYID สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sAcP2r5ELz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rhsJptrg8q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5TaFSl6ymC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8wlGc7oakj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XcHu9ipdif สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2bwmZujyMO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kFbrghvKd1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VsE8iHAnll สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี