สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมอบรมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี อ.บัญชา ศรีธนาอุทัยกร กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และรศ. ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาจารย์ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรพิเศษ ณ อาคารเรียน 605 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal PXTJWmOe93 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cgewt5wt0c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D2nLqWniyb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OHwRk5mZ5N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XbvzUgGPcw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2jAUlagSyc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0sauVJjTQ8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal icUZt5iMeN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal asGhajj9u9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cf7ozCRCNC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XC6IC2YbQZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FTVBam1QKG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cf6u0ORl8u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gWSiMbJCv4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WnJZQFPYOK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 31CJK7VWPb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9V2sWQ88UG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b2PP7KNa4o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0G3uOKcNB5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal psTvXUkOfs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZoHyeUeOU5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EGWgrqGnEH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SbCKupWe1r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SXAAvPuKEo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CEJgtvOAYb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D2Mkvt2bLn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FcTdQZ0VGc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JROMmDwyq8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lCgRtBWPA2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal APsapYZTID สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 25qL4grUef สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wCFP3N0WNz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jcDPMy6sni สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0ozPdGA0QE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n81QjqPjky สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iyL0VfyO1f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qdu8GHYRSO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tjynPvh9kw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rTj1NFb4yJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี