สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

น้ำพระทัยจากฟ้าสู่ดิน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานโครงการหลวง 49 น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารจากผลผลิตของโครงการหลวง สำหรับ โครงการหลวง 49 น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ภายใต้แนวคิด เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตามพระราชปณิธานแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปภาภรณ์/ข่าวgal mbXGo1fMVv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jufJ74KIGE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2hHSgPo7UW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fRQBFqUEFH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uj1Zuza620 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lWvbybBsQg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4l8j5fnPY4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tyGUmYtROn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jAUhhiiw5e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7bd9aIIlOL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ajPRebPH2E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XGIbPTTyeI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี