สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขยายโอกาสทางการศึกษาลงนามวิชาการ 15 สถาบัน

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน 15 แห่ง นำโดย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย (จำกัด) บริษัท วิริคาร์บอดี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด บริษัท บี.กริม. เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา นักเรียนของสถาบันฯ ให้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ส่งผลให้นักศึกษา นักเรียนเป็นผู้มีประสิทธิภาพ มีฝีมือ มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะทางเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการเตรียมบุคลากรด้านอาชีวศึกษาให้เข้าสู่สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal wjqELhB2Yq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BLGXf00cUb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ni6NuiPOcF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gqmw5LpOYp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dYy0aBuZAK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UfqcH4zU7M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DoG62F0d7l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fvzcC4O7a7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lPPMuB36E1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lcDEXaJKHW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RHeNRRA0vD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wp8sQWhGPP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qwZbb1jUQe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GScUSJlLRt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tEtONEjzlN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2JMb3uPYfz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gCF6oYgzwR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal THJMQmPt1c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ng5HVcfyii สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 57isDnd3cc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ShWrOOQSyd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GjgvPEJkjw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 946oSXfsXL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tUw6guGMc0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3P4JV7oWlw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iioubgahBU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GZywSo4JnZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal du8KGil63i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0Qu6vds29i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lFhJ9t0kKB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uU9jHDVLKz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0b41QZ0g6l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal En13IgiIeR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SH7zFnAGzu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lz1EUYq7lC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cba6ZYKiy6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VMRp0lCL1p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9R0ffScvk9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wHnmDWuRSA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hwMokhG95S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q3tdtdLFNi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hRdFdRBHIt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DDu3Pc7p6f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RTS9D2CEnn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TIK11H5nqv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iZvk3dBmWP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Et5EJlwVQR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NRd0wqS88B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wwTE7yD525 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nLbSSG6kJf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3eUbZBtkHw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AayMN207CC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SR7BEYYusZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4Jplee0Yzj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal npV5jOKk4k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RhOwoduEM1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5BW9DM8D2f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IkClYAwIke สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5cgEoSJd0T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZVX7vCv5j4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6AHDGX7nKk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Abk9buLGul สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O9ITSE1gAm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cp7pOrGuAM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี