สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 1

สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 1 ออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้อยู่ในบรรยากาศที่เอื้อและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์นันทนาการ โดยนักศึกษาได้ร่วมทาสีอาคารเรียน ซ่อมแซมประตูห้องเรียน เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ปรับปรุงลานกิจกรรม พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน ปภาภรณ์/ข่าวgal 2vRCDvpZ5L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6GI0UTvaJf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QoF0UD99WU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VCawX9eiKJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oidTD2d4CU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F6qp9cUAV4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9XulOkrzGI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BmDK6vfqRj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 599KRujm4I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qkm3d05q5I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 39lO3JuNEH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3h4H2bchC4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dFftccWye1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NcFFPjafif สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 10UebugPKU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9Er0MnWDOF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KinTcEnBoy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uf13AZeCIO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rYnO2AO81U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VHYjv1Tk9U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tg32n2w7aa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yHrRztYiQ5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BLJ2MvqI9f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KVKUoGJUcj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SaA8DNlAlz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UlBlZIlBuU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal agylXb2JAj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q5aHCHLogb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M8R7WVRrIv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WQqkKSSSf0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kJgmMQl1s3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eZh2dbAeQX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qXz6YtK8DG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8PbRQ6Klhu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2kCpeO4Bpt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NGbRne3AvF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BFjS16In7b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qUFHkzvzop สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QmNeTy0Fmo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี