สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสู่ความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ กับนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. ปภาภรณ์/ข่าวgal m1SaM9y8Oa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ko0rGh8mTj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gR9LV9DHJD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DC6blIz88P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MBClGODjyy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fR6hgGGCbT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6SpKmtZR9g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C9SMhNWuQ6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Msz4bhDJVG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6GnGWHSnXQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pfa7Uac299 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ffIFZ48YWh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XPv40RMzZU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KGzfkcrfXZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A4jmPI8GhP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DbuDDbULyO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5OGeABodi7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UO1pAomuck สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 42NKgolFBE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี